مهمترین پروژه های اجراشده

ردیف

کارفرما

پروژه

تعداد شیرآلات

1

IPMI

فاز 18&17

1684

2

PIDEC

پالایش نفت آبادان

9213

3

شركت مشاركتي عمراب و سديد

تجهيزات يوتيليتي پالايشگاه آبادان

112

4

کنسرسیوم نصر

POGC

1717

5

IPMI

فاز 14 پارس جنوبی

12386

6

فرادست انرژی فلات

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

2558

7

شرکت بين المللی خلخال دشت

YADAVARAN-Wellhead Project

202

8

آذراب

پروژه بويلر هاي فاز 24و 23و 22 پارس جنوبي

1139

9

پالايش نفت شازند اراك

پالايش نفت شازند اراك

8281

10

PIDEC

Kharg Meg Plant - MTO 3

3408

11

EIED

LPG POLISHING  (20 & 21 )

359

12

نیرپارس

فاز 14 پارس جنوبی

195

13

نفت ستاره خلیج فارس

نفت ستاره خلیج فارس

2296

14

OIEC

فاز 21&20 پارس جنوبی

208

15

فکور صنعت

صنایع مس ایران

1976

16

مهندسي و توسعه گاز ايران

مهندسي و توسعه گاز ايران

35

17

نیرپارس

فاز 14 پارس جنوبی

51

18

فرادست انرژی فلات

پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

2866

19

ستیران

پروژه مارون آسماري

469

20

PIDEC

Hengam Fertilizer - UG Valves

197

21

تهران رایمند

NGL3200

4485

22

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

10

23

ODCC

پالايشگاه تبريز  MTO Second

1821

24

گسترش شیرسازی

پتروشیمی ایلام

463

25

PIDEC

پتروشیمی هنگام

4086

26

نیرپارس

فاز 19 پارس جنوبی

6717

27

مپنا (توسعه 1)

خنک کن اصلی نیروگاه های سمنگان، عسلویه، پرند، چاه بهار

1312

28

ODCC

پالايشگاه تبريز

1927