ارزیابی رضایت مشتریان

خواهشمند است با تکمیل و ارسال این ارزیابی، ما را در بهبود کيفيت محصولات و خدمات یاری فرمایید.

اعتماد به محصولات و خدمات شرکت

کیفیت محصول، بسته بندی و ...

کیفیت حمل و ارسال محصول

تحویل به موقع

کیفیت ردیابی محصول

قیمت محصول و شرایط پرداخت در مقایسه با محصولات مشابه

کارایی سیستم مدیریت کیفیت شرکت

امکان بازرسی محصول حین فرآیند تولید - در دسترس بودن

سطح خدمات فنی، مهندسی و تعهدات پس از فروش

نحوه پاسخگویی به مشتریان

توضیحات، نظرات، انتقادات و پیشنهادات :